Nasze programy nauczania

W ramach kursów stacjonarnych i kursów on-line realizowanych na zlecenie firm, programy dostosowujemy do specyfiki organizacji i preferencji indywidualnych słuchaczy i grup. Ostateczny kształt programu i metody nauczania określamy wspólnie z Klientem, podczas kilkuetapowej analizy potrzeb szkoleniowych. Ważne jest dla nas, aby wszystkie zainteresowane strony miały wpływ na kształt późniejszych zajęć.
⇒ Głównym celem programu jest doskonalenie znajomości języka obcego tak, aby słuchacz mógł swobodnie porozumiewać się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Dlatego wprowadzamy tematykę i słownictwo z wielu obszarów. W ramach programu możliwe jest również włączenie elementów języka biznesowego do programu nauki języka codziennego.
⇒ Dostępny jest dla osób na każdym poziomie zaawansowania.
⇒ Może być realizowany zarówno w trybie indywidualnym jak i grupowym.
Przykładowe tematy:
 • doświadczenie zawodowe
 • nowe technologie
 • mass media / media społecznościowe
 • czas wolny / hobby / zainteresowania
 • podróże prywatne / biznesowe
 • rodzina i przyjaciele
⇒ W dzisiejszym świecie znajomość języka obcego jest często kluczowa dla powodzenia biznesu. Nasz program to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Jest przeznaczony przede wszystkim dla tych firm, których pracownicy potrzebują doskonalić znajomość języka biznesowego, niezbędnego w ich środowisku pracy.
⇒ Dostępny jest na każdym poziomie nauczania.
⇒ Może być realizowany zarówno w trybie indywidualnym jak i grupowym (grupy do 6 osób).
Przykładowe tematy:
 • bankowość / finanse / księgowość
 • reklama / marketing / PR
 • zarządzanie zasobami ludzkimi / HR
 • sprzedaż / obsługa klienta
 • administracja / obsługa biura
⇒ Specjalistyczny język to klucz do funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Ten program przeznaczony jest dla osób chcących doskonalić znajomość języka obcego w zakresie tematyki związanej z konkretną specjalizacją, z wykorzystaniem branżowych tekstów źródłowych.
⇒ Zalecany jest dla osób z umiejętnościami językowymi od poziomu B1.
⇒ Może być realizowany w trybie indywidualnym lub grupowym (małe 3-4 osobowe grupy).
Przykładowe specjalizacje:
 • prawo / sądownictwo
 • medycyna / farmacja
 • budownictwo
 • lotnictwo
 • informatyka / technika
 • produkcja / logistyka / magazyn
⇒ Program ukierunkowany jest na ćwiczenie konkretnych kompetencji biznesowych, niezbędnych na danym stanowisku pracy. Zajęcia prowadzone są w sposób warsztatowy, z wykorzystaniem symulacji i odgrywaniem ról. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, dzięki czemu nie tylko szybciej przyswajają słownictwo i fachowe zwroty, ale także są lepiej przygotowani do wykorzystania danej kompetencji w praktyce.
⇒ Minimalny poziom umiejętności językowych słuchaczy to ukończony poziom A2.
⇒ Może być realizowany w trybie indywidualnym lub grupowym.
Przykładowe kompetencje:
 • spotkania biznesowe
 • negocjacje
 • prezentacje
 • wystąpienia publiczne
 • rozmowy telefoniczne
 • skuteczna komunikacja
⇒ Głównym założeniem programu jest ćwiczenie płynności i poprawności wypowiedzi ustnych. Dzięki pracy z materiałami źródłowymi z różnych dziedzin: czasopismami, literaturą obcojęzyczną, nagraniami wideo, reportażami, audiobookami itp., słuchacze poznają i ćwiczą autentyczny język.
⇒ Przeznaczony jest dla osób posiadających umiejętności językowe na poziomie min. B1.
⇒ Może być realizowany w trybie indywidualnym lub grupowym (grupy do 6 osób).
Przykładowe tematy:
 • gospodarka w Polsce i na świecie
 • bieżące wydarzenia kulturalne (film / teatr / książka / sztuka)
 • bieżące wydarzenia polityczne
 • ciekawostki z kraju i ze świata
 • podróże
⇒ Program przeznaczony jest dla osób, które ze względów zawodowych potrzebują uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na konkretnym poziomie. Metody nauczania dobrane są w sposób pozwalający optymalnie przygotować kandydatów do egzaminu.
⇒ Dostępny jest dla wszystkich słuchaczy, obecnie egzaminy pozwalają potwierdzić posiadanie umiejętności językowych już na poziomie podstawowym (A1).
⇒ Może być realizowany w trybie indywidualnym lub grupowym.
Przykładowe egzaminy:
 • Cambridge English Qualifications (FCE, CAE, CPE, BULATS, IELTS) – język angielski
 • TELC – The European Language Certificates – język angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański, polski dla obcokrajowców
 • TOEIC – Test of English for International Communication – język angielski
 • LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – język angielski
 • Goethe Zertifikat A1-C2 – język niemiecki
⇒ Jest to najciekawszy i poniekąd najtrudniejszy program. Wymaga on od słuchaczy ścisłej współpracy na etapie analizy potrzeb i w trakcie trwania szkolenia.
⇒ Dostępny jest dla osób posiadających umiejętności językowe od poziomu B1.
⇒ Z uwagi na różnorodność oczekiwań poszczególnych osób zalecany jest do realizacji głównie w trybie indywidualnym.
Przykładowe tematy:
 • tematy związane z zainteresowaniami słuchaczy, np. podróże kulinarne, sporty, muzyka itp.
 • bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie
 • szkolenia
 • tematy związane z pracą słuchaczy

Poziomy językowe w TplusT

Poziomy Rady Europy (CEF)
Poziomy w TplusT
poziom podstawowy A1
A1.1 / A1.2
poziom podstawowy A2
A2.1 / A2.2
poziom samodzielności B1
B1.1 / B1.2 / B1.3
poziom samodzielności B2
B2.1 / B2.2 / B2.3
poziom biegłości C1
C1.1 / C1.2
poziom biegłości C2
C2
W TplusT stosujemy podział na poziomy nauczania oparty o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF – Common European Framework). To ujednolicony i rozpoznawalny w całej Europie standard, pozwalający na wiarygodną ocenę stopnia znajomości języka obcego. Zapewnia on również rozpoznawalność i uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych w różnych krajach Unii Europejskiej.
System, który opracowaliśmy w TplusT, jest w pełni zgodny ze standardami CEF. Dodatkowo, dla wygody naszych słuchaczy, podzieliliśmy poziomy na semestry – to pozwala słuchaczom łatwiej ocenić stopień ich zaawansowania, i tak np. poziom A1.2 to drugi semestr nauki na poziomie A1. Podział ten oraz ilość godzin potrzebna do przejścia z jednego poziomu na następny, również są zgodne z wytycznymi zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.