Programy nauczaniaZ naszymi Klientami pracujemy na bardzo różnych programach nauczania. Nie stosujemy gotowych programów, które “zdejmowalibyśmy z półki”, by zaprezentować je na przykład na spotkaniu z potencjalnym klientem.

Naszym Klientom proponujemy natomiast doprecyzowanie, w jakim obszarze powinny funkcjonować programy tworzone dla jego pracowników, tzn. czy powinny być to programy ogólne, biznesowe, czy też np. skupiające się na ćwiczeniu używania języka obcego w różnych kompetencjach biznesowych Dlaczego tak działamy? Bo uważamy, że każdy Klient najlepiej wie, jaki ma cel oferując swoim pracownikom możliwość nauki języków obcych i to ten cel powinien zdeterminować rodzaj programu. Gotowe programy sprawdzają się świetnie w przypadku nauki dzieci i młodzieży, gdyż stanowią one bardzo często uzupełnienie programów wykorzystywanych w szkołach. Dzieci i młodzież mają bardzo jasno wytyczone cele przez kuratorium, które wymaga Wybór Programu za każdym razem przebiega w naszej szkole kilkufazowo.

Najpierw zbieramy informacje o potrzebach szkoleniowych i oczekiwaniach samych słuchaczy, następnie konsultujemy to z preferencjami i wytycznymi pracodawcy.

Dopiero wówczas proponujemy odpowiedni rodzaj Programu nauczania, wierząc, że dobrze dobrany, przemyślany i dopracowany Program nauczania podnosi motywację do nauki, a przez to decyduje o sukcesie całego procesu nauczania.