Ile czasu potrzeba żeby ukończyć jeden poziom językowy?Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest wbrew pozorom oczywista. Pierwszą istotną kwestią jest obecny poziom języka danej osoby. Zgodnie z podziałem na poziomy biegłości w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) opracowanym przez Radę Europy przejście z jednego poziomu na drugi zajmuje średnio między 120 a 180 godzin lekcyjnych. Warto jednak zauważyć, że jest to wartość uśredniona. Przejście z poziomu A1 na poziom A2 wymaga zwykle mniejszej ilości godzin nauki niż na kolejne poziomy. Dzieje się tak dlatego, że proces pogłębiania swoich umiejętności językowych na poziomach A i B i C jest zdecydowanie inny. Jak wiadomo podstawą nauki języka obcego jest komunikacja, jednak na poziomach podstawowych (A1 i A2) chodzi o zdobycie umiejętności komunikowania się, natomiast z każdym kolejnym poziomem pracuje się coraz więcej nad poprawnością tej komunikacji, nad wzbogaceniem słownictwa, nad coraz bardziej złożonymi strukturami leksykalnymi i gramatycznymi. Teksty słuchane i czytane coraz bardziej zbliżone są do tekstów autentycznych. Zwykle wymaga to więcej czasu, dlatego przejście np. z poziomu B1 na poziom B2 wymaga minimum 180 godzin lekcyjnych.

Kolejną równie istotną kwestią jest ilość czasu, jaki dana osoba poświęca na naukę języka poza zajęciami. Mowa tu nie tylko o nauce słówek, czy o pracach domowych, ale również o ilości czasu spędzonego na słuchaniu, czytaniu, oglądaniu różnego rodzaju treści, jakie obecnie są dostępne zarówno w internecie, telewizji, radiu jak również w bardziej tradycyjnych wersjach, jak książki i gazety. Każda minuta obcowania z językiem, którego się uczymy, zaprocentuje nie tylko szybszym przyrostem wiedzy ale przede wszystkim umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i czytanych. A stąd już krótka droga do przyrostu umiejętności komunikowania się w danym języku, bo przecież komunikacja polega nie tylko na umiejętności wypowiadania swoich myśli, ale również na rozumieniu drugiej strony, z którą się komunikujemy.